CHOINHAU.NET
Ang kapatid na babae ng eroplano ay propesyonal sa pagsakay sa kabayo....