CHOINHAU.NET
Parang makinang panahi ang kapalaran na masanay kang tatakan ng katipan