CHOINHAU.NET
Sa sobrang linga niya ay wala na siyang oras na maghubad ng damit